One thought on “Catalogue gạch ốp lát Prime 2020-2021

  1. Lại Quang Vinh says:

    Gạch Primer dùng rất ok. nhưng chỉ có điều không có Catalogue để kẹp hồ sơ thanh toán chủ đầu tư. Tôi đang cần Catalogue gạch lát nền, Bạn có thể gửi cho Tôi được không? Cảm ơn nhiều!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.